Her kan du velge deg BILDER og SLEKTSTAVLER av Kleiner Münsterländer i opp til 4 ledd - helt tilbake til 1870!
SLIK GJØR DU:
Finn din hunds stammboksertifikat/registreringsbevis frem, og velg navnet på en av din hunds forfedre (helst oldeforeldre).
Pek på det faneblad oven for som viser første bokstav i denne hunds navn, og tast med venstre museknapp.
Finn hundens navn på listen.
Pek på navnet og tast med venstre museknapp. 
Hvis du ønsker å følge en slektslinje bakover i tid, velg da et av navnene lengst til høyre på slektstavlen og ta opp igjen søkningen.

VEDERLAGSFRI OPPTAKELSE I DATABASEN
Hvis du ikke finner den slektside du leter etter, er det fordi den ikke er tatt opp i databasen. Du kan vederlagsfritt få en 
registrert Kleiner Münsterländer tatt opp ved at sende meg hundens data (navn, registreringsnummer, osv.) som angitt 
på hundens stammboksertifikat/registreringsbevis, samt gjerne et foto, til info@petokennel.net 

 

Here you can find PHOTOS & PEDIGREE CHARTS of Small Münsterländer Pointers – and follow their ancestry all the way - 
back to 1870!  
 
THIS IS HOW YOU DO IT:
Take out your dog’s pedigree chart and choose one of the ancestors (preferably great-grandparents) 
Point to the tab above showing the first letter of this dog’s name and press your left mouse key.
Search the name on the list, point to it, and press your left mouse key.
If you want to follow an ancestry/progenitor line further back in time, then choose a name in the chart
and repeat the operation.
 
ENTER DATA FREE OF CHARGE
If you do not find the pedigree chart you were looking for it is not in the database. You may enter data of any registered 
Small Münsterländer Pointer into the database free of charge by submitting the dog’s data (name, registration number, etc.) 
as shown in the dog’s registration chart/pedigree, and a photo, to info@petokennel.net

 

Her kan du udvælge dig FOTOS & SLÆGTSTAVLER af Kleiner Münsterländer i op til 4 led - helt tilbage til 1870!

SÅDAN GØR DU:
Find din hunds stambogscertifikat/registreringsbevis frem, og udvælg dig navnet på en af din hunds forfædre (helst oldeforældre).
Peg på det faneblad foroven som viser første bogstav i denne hunds navn, og tast med venstre museknap.
Find hundens navn på listen.
Peg på navnet og tast med venstre museknap. 
Hvis du ønsker at følge en slægtslinje bagud, vælg da et af navnene længst til højre på slægtstavlen og genoptag søgningen.
 
VEDERLAGSFRI OPTAGELSE I DATABASEN:
Hvis du ikke finder den slægtsside du leder efter, er det fordi den ikke er optaget i databasen. Du kan vederlagsfrit få en 
stambogsiført Kleiner Münsterländer optaget ved at sende hundens data (navn, stambogsnummer, osv.) som angivet på 
stambogscertifikat/registreringsbevis, samt gerne et foto, til info@petokennel.net

Min hjerteligste takk går til alle de Münsterländer-eiere og -oppdrettere, som har hjulpet med uvurderlige 
input til denne databasen, enten det dreier seg om bilder eller andre data. Den støtten setter jeg stor pris på!