Trenger du en oversetter av militærfaglige tekster?
PETOtext er et oversetterbyrå bestående av profesjonelle oversettere med flere års erfaring i å oversette landmilitære tekster til og fra dansk/norsk til engelsk - engelsk til dansk/norsk, for hær, HJV og HV, såvel som privatpersoner.

Faguttrykk og stil
Som kunde får du oversettere med kompetanse på ditt militære fagområde og din målgruppe, slik at stilen blir like god i alle oversettelsene du mottar. PETOtext oversetterteam tilbyr profesjonell oversettelse innen teknikk, elektronikk, våpen & våpentyper, etterretning, samband, taktikk, ingeniørtjeneste, stabsfunksjoner, enhetsstruktur, utdannelse, legetjeneste, krigshistorie, liaison, enhetshistorikk, international tjeneste og oppgaver.

Korrektur / Språkvask
PETOtext tilbyr korrektur/språkvask som en egen tjeneste, der våre eksperter går grundig gjennom din fremmedspråklige tekst med særlig oppmerksomhet på rettskrivning, setningsbygning og konsekvent, korrekt militær terminologi. Herunder blir tatt hensyn til spesielle språklige, kulturelle, tekniske, historiske og politiske forhold og særegenheter i anglo-amerikanske, landmilitære sammenhenger.

Levering
PETOtext leverer feilfrie tekster. Riktig bruk av militære uttrykk. Tekst som er skrevet for målgruppen. Levering innen avtalt tid. Leveringsfristen er på ca. 2 til 3 uker. Denne kan variere noe avhengig av språk, vanskelighetsgrad og antall sider.

Hvor mye koster oversettelse?
Det kommer an på hvor mye som skal oversettes, hva slags tekst det er snakk om, og hvilke(t) språk det skal oversettes fra og til. Prisberegning for oversettelse baserer seg vanligvis på ordpris.

Prisantydning
Ved innlevering av tekster til oversettelse gis en prisantydning. Endelig pris beregnes ut fra tekstmengden i kildespråket (samt eventuelt ekstra medgått arbeidstid). PETOtext gir beskjed dersom prisen viser seg å bli vesentlig høyere enn prisantydningen. PETOtext sine priser på oversettelse varierer fra 1,20 til 2,00 kr per ord (en standardside er 2000 tegn incl. mellomrom, eller ca. 300 ord); eller antall tegn (inkl. mellomrom) etter Norsk oversetterforenings satser («Normalkontrakten»). Fra 1. juli 2010 er satsen på 162,60 kr per 1000 tegn. Språkvask og korrektur er timebetalt (350 kr pr. time - vejledende) eller til avtalt fast pris PETOtext foretrekker en fast pris for å unngå misforståelser og usikkerhet rundt endelig pris. Pristillegg for hasteoppdrag (bare etter avtale): - Innen 5 arbeidsdager etter innlevering: 25 % tillegg i prisen. Minstepris kr 540,00 For oppdrag som omfatter krevende layout og/eller ekstra teknisk eller administrativt arbeid, vil det utover ordinær sidepris kunne pålegges et tillegg for medgått arbeidstid på kr 350 per time. Alle priser er oppgitt uten mva. I henhold til regelverket kan pålegges 25 % merverdiavgift. Tekster til behandling hos PETOtext kan leveres skriftlig, pr. email eller på minnepinn. Retur på samme måte. Filer i formatene .pdf eller WORD .docx foretrekkes.

PETOtext
Karlsvognen 85
NO-2315 HAMAR
Email: info@petokennel.net
Telefon: +47 411 019 77
Org. 997 322 185<