Hvordan får jeg både ro i oppflukt og blir kvitt den trege reiseren? - Uten strøm og stress

Det du må klare er å fjerne stresset hos Münsteren din, slik at den blir dresserbar i fuglesituasjoner. For om dressu­ren fungerer på parketten hjemme, er det noe helt annet å få hunden til å lystre i terrenget. Ingen ønsker at hunden skal jage uten kom­mando. Derfor må dressuren ligge i bunn. Din Münster må være motivert for å følge din 'sitt'- eller 'dekk'- ­kommando når fuglen reiser, og ikke rampe etter. Ønskedrøm? Trening i riktig rekkefølge kan gi deg resultatene.

1) TILDELT SJEFSPLASS  

Vi begynner med deg selv. Du får utdelt rollen som sjef av hunden når du fortjener det. Ha en aura av lederskap, og tren inn riktig rek­kefølge i rangen i små daglige gjøremål. Sosialiser deg selv på fugl. Ikke stress deg opp, og skrik og bær deg i fuglesituasjoner. Deretter kan du fjerne stresset hos hunden, og få den motivert til å følge din kommando. Da slipper du kanskje å bli sendt hjem fra jakta fordi hunden skremmer opp fuglen så hele fjellsiden blir hvit. Om hunden i slike situa­sjoner får bank eller det som verre er, er sjan­sen stor for en treg reiser. En Münster glemmer ei att det betyr smerte å finne fugl.

2) SKAP STØRRE TOLERANSE

For å fjerne stresset i fuglesituasjoner, må du være med i slike situasjoner. Gjerne hjemme i hagen sammen med en alliert, som kan gå foran og kaste en ting (f. eks en lekefugl eller hue) i luften. Når huen "reiser", skal hunden sitte/dekke. Hvis hunden stresser må du ta det rolig, og få stressnivået ned igjen. Du kan ikke dressere en stresset Münster, derfor må du lære å lese hunden godt under øvelsene.Målet er å unngå situasjoner under jakt der hunden tipper over. Om hunden maser må du unngå å innfri forvent­ningene. Når du for eksempel kjører til et tre­ningsområde og hunden herjer for å komme av gårde, så gå tilbake til bilen. Vent og prøv igjen, eller dra hjem og prøv seinere. Når hunden lystrer "sitt" eller "dekk" idet lekefuglen/huen går i været, avanserer du til hue og skudd. Stressnivået tøyes oppover, og hunden roes ned igjen. Legge måskje hunden på ryggen i fanget. Da tar du ansvaret for hundens vel­befinnende, og viser hvem som er sjefen.

3) FUGL I LUFTEN

Når Münsteren din takler hue i luften og lyden av skudd uten å stresse, er dere klare for å møte fugl. Har du mulighet, så benytt en hønsegård med nettopp høner, og en og annen vaktel og fasanhøne. Lederskapstreningen går ut på å nærme seg fuglene litt og litt. Når hunden blir for opptatt av fuglene, skal du sørge for å få oppmerk­somheten tilbake til deg. Det er du som skal bestemme om dere skal "gjøre noe" med fuglene og eventuelt hva.Vel inne i volieren skal hundene slappe av. Ingen herjing er tillatt. Når stressnivået er nede, går du rolig fram og provoserer en fasanhøne til å ta til vingene. Fugl i luften betyr dekk/sitt, ikke sant? Hunden girer seg opp, for så å bli roet ned igjen. Etter hvert synes ikke hunden fuglene er stressende. Da er dere klare for neste nivå. Gå i et hjørne av volieren. I den andre enden blir hunden bundet fast, alene med alle hønene. Når hunden som er bundet løser oppgaven med å legge seg ned selv, kommer du og befrir ham. Sammen går dere rolig ut, du først, for du er boss!

4) STAND OG REISING

Når du og hunden takler både hue/lekefugl i luften, skudd, og flygende fugl i volieren, har dere kommet til finalen. Ta en vaktel eller annen levende fugl i hånden og vis fram for hunden.Målet er å få hunden til nærmest å gjespe av fuglen i hånden. Så lenge du er rolig og ikke forsøker å klappe tennene om fuglen, skal heller ikke hunden bry seg om den. Etter noen runder med denne "nærfuglopplevelse", gidder forhåpentligvis ikke hunden følge med på fuglen lenger. Når en slik situasjon føles rolig og avbalansert, er du og hunden klare for action.Vaktelen går i luften, og adrena­linet stiger. Om hunden stresser for mye, må du ta den ned et nivå, og prøve igjen seinere. Sitter eller dek­ker hunden som den skal, får du prøve på stand og reising. Med hunden i bånd har du god kontroll, og kan selv stoppe opp hvis hunden stresser.

Altså...

- Oppfører du deg som en leder, trenger du ikke ta lederskapet. Sitt / Dekk er den viktigste dressurkommando

- Ikke presenter hunden for fugl før grunndressuren sidder fast. Hunden kan jakte – vi skal lære den ikke at gjøre dette.

- Der finnes ingen unnskyldning for ikke at trene hjemme. Bruk en hjelper og en hue.

- Lydighet holder sig kun i et vist tidsrom. Minst to ganger i uken bør hunden stilles overfor et dressurkrav.

- Ulydighet er også noe der dukker op hurtig og her – ta' fat i det med det samme