Burgsteinfurt i 1828

 

 

Den lille byen Burgsteinfurt i det nordvestlige Westfalen var hjemstedet for overlærer Heitmann og hans vesle 'magisterhunder'. Heitmann underviste på den evangeliske pikeskolen og hadde sin bopel i utkanten av byen. Heitmann var en ivrig og avholdt jeger som utnyttet mulighetene for jakt på harer og fugler på de vidstrakte heder og myrer i Münsterland..

Burgsteinfurt spilte i tidligere tider en rolle i grevskapet Steinfurt, som var selvstendig fra 1454 til 1804.

 

Slottet i Burgsteinfurt, grevenes residens, ble bygget i 1129, hvoretter byen vokste opp omkring slottet, som omgis av en bred voldgrav. I dag bebos det av grevene av Bentheim.