Skogforvalter Edmund Löns (1880 – 1964).

Foto (1923) viser Löns med (fra v.) "Halli v.d. Sonnenau" 813, "Sellman Löns" 652, "Frigg v. Westerloy" 403, og "Lony v. Edewecht" 208.

Löns var en litenskapelig blodsporjeger og oppdrettet atskillige hunderaser. Han ofret seg særlig for kleiner münsterländer, som var lett å føre. Han kalte den alltid kun 'Heidewachtel' og forble trofast mot rasen til sin død. Han har et stort ansvar for hvordan rasen etter hvert kom til å fremstå. I avlen gikk han alltid sine egne veier. Han var sjeldent enig med de 'sportkynologiske' kolleger og forlangte i stedet at hundene skulle avprøves under jaktlige former, med en særlig prøve for å påvise den sikre stand. Mange anså ham for sta og stridbar, og han forsvarte sine oppfattelser ytterst hårdnakket og ofte meget provoserende.

Forsthaus Mettingen, i mange år Löns' bopel.
'Ewigkeit', hvor Löns jaktede med sine 'Heidewachtel'.